ON AIR
od 10:00 Na porządku dziennym zaprasza: Urszula Urzędowska

Oddaję głos - zaprasza Jadwiga Polus i jej goście

Podcasty Oddaję głos - zaprasza Jadwiga Polus i jej goście

To podcast wybranych wywiadów i programów, których autorką jest Jadwiga Polus. Dziennikarka podejmuje w nich problematykę pomocy humanitarnej oraz tematy społeczne, medyczne i kulturalne. Zaprasza do rozmowy gości, którzy na co dzień zaangażowani są w różnorodne osobiste misje.

Wybrany odcinek podcastu:

Humanitarian Pilots Initiative (HPI)

ENGLISH BELOW | Co roku 18 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Migrantów ustanowiony przez ONZ. Poznajcie inicjatywę założoną przez przyjaciół, pasjonatów lotnictwa, których połączyły te same humanitarne wartości. W 2015 roku stworzyli fundację Humanitarian Pilots Initiative (HPI). Wykorzystując wiedzę i doświadczenie pilotów, pasjonatów pracy społecznej niosą pomoc z powietrza najbardziej potrzebującym. Prowadzą kilka projektów m.in. ewakuacji ludności cywilnej z Ukrainy, wyspecjalizowanych systemów zrzucania pomocy rzeczowej w najbardziej niedostępnych regionach świata (SVAS), a także pierwszą i jak dotąd najbardziej skomplikowaną misję monitorowania migracji i ratowania ludności migrującej w łodziach przez Morze Śródziemne do Europy. Moim gościem jest Olivier Wilmart, szef wyszkolenia zespołu HPI, były kapitan Air France z ponad 30 letnim stażem. ******************************ENGLISH Every year on December 18th we celebrate the International Day of Migrants established by the United Nations. Meet the initiative founded by friends, aviation enthusiasts, who were brought together by the same humanitarian values. In 2015, they created the Humanitarian Pilots Initiative (HPI) foundation. Using the knowledge and experience of pilots, passionate about social work, they bring aerial aid to those most in need. They are leading several projects including the evacuation of civilians from Ukraine, specialized systems for dropping in-kind aid in the world's most inaccessible regions (SVAS), and the first and so far most complex mission to monitor migration and rescue people migrating in boats across the Mediterranean Sea to Europe. My guest is Olivier Wilmart, head of training for the HPI team, a former Air France captain with more than 30 years of experience.

Wszystkie odcinki podcastu:
Inne Podcasty RMF Classic:
Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic