"Bruliony Profesora T."

Konflikt między Maksymem Gorkim a Leninem oraz współczesne próby napisania o tym książki, podejmowane przez wykładającego na polskiej uczelni slawistę z USA, to temat nowej powieści Józefa Hena, pt. "Bruliony Profesora T.".

Pisarz określił książkę jako "próbę ucieczki od współczesności".

Powieść ukazała się nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego.

Autor dokonał w niej zderzenia dwóch planów czasowych. Jeden plan
stanowi rzeczywistość pierwszych dekad dwudziestego wieku. Centralnym punktem Hen uczynił tutaj konflikt między Gorkim i Leninem, którego świadkami są postaci ze świata sztuki, literatury i polityki, m.in. poeci Osip Mandelsztam, Aleksander Błok, Mikołaj Gumilow i Anna Achmatowa. Hen wykorzystał w powieści fragmenty autentycznych wspomnień tych osób.

Drugi plan to współczesność, rok 2005. Tu właśnie pojawia się tytułowy profesor T., amerykański slawista z Indianapolis, wykładający na uczelni w Warszawie. Zafascynowany postacią Gorkiego, postanawia napisać książkę o jego relacjach z Leninem. Dodatkowym, trzecim planem, są w powieści wydarzenia z życia profesora T., m.in. jego miłość do pięknej Matyldy i dochodzenie w sprawie śmierci przyjaciela, polskiego polityka.

Prowadzący spotkanie z pisarzem dr Wiesław Uchański, prezes Wydawnictwa "Iskry" - które wydało kilka innych książek Hena,
m.in. "Mój przyjaciel król. Opowieść o Stanisławie Auguście
Poniatowskim" (2003) - zaznaczył, że "Brulionów Profesora T." nie
można odczytywać dosłownie.

"To książka przekorna. Mogłoby się wydawać, że pewne opisane w
niej wydarzenia mają odpowiedniki w rzeczywistości. Wszelkie podobieństwa osób i miejsc są jednak najzupełniej przypadkowe. Lub
wynikają z podświadomości autora" - zapewniał Uchański.

Podkreślił jednocześnie, nawiązując do tytułu dzieła duńskiego filozofa Sorena Kierkegaarda, że 83-letni Hen, dla którego nowa powieść jest książką ważną, oczekuje jej przyjęcia przez czytelników "z bojaźnią i drżeniem".

"Pisałem tę książkę z przyjemnością. Będę się cieszył, jeśli nie zostanie zignorowana. Mogą mnie za nią atakować lub chwalić. Byle z użyciem mojego nazwiska" - żartował autor. Zastrzegł, że "krytyk literacki, który pisze o Józefie Henie, powinien cechować się poczuciem humoru i wrażliwością na uczucia".

Józef Hen urodził się w 1923 roku w Warszawie. Jako dziecko współpracował z redagowanym przez Janusza Korczaka czasopismem "Mały Przegląd". We wrześniu 1939 roku przebywał w oblężonej Warszawie. Kolejne lata wojny spędził w ZSRR. Do Polski wrócił jako żołnierz II Armii Wojska Polskiego.

W swoim dorobku ma m.in. powieści "Kwiecień" (1960), "Nikt nie woła" (1957, wydana dopiero w 1990 r.), zbiór opowiadań "Krzyż
walecznych" (1964), refleksyjno-wspomnieniowe zapiski "Nie boję
się bezsennych nocy" (1987, kontynuacja 1992) oraz opowieść o
wczesnych latach swojego życia "Nowolipie" (1991).

Hen jest także autorem scenariuszy filmowych, m.in. do filmów "Krzyż walecznych" (1958) i "Nikt nie woła" (1960) w reżyserii Kazimierza Kutza, "Dwa żebra Adama" (1963) Janusza Morgensterna, "Stara baśń - kiedy słońce było bogiem" (2003) Jerzego Hoffmana oraz serialu telewizyjnego "Życie Kamila Kuranta" (1982) w reżyserii Grzegorza Warchoła.

Sam wyreżyserował cztery filmy: "Ping-pong" (1965), "Markiza de Pompadour" (1965), "Perły i dukaty" (1965) oraz "Weekendy" (1963).

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic