Zgłoszenia na 2. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych

Już w październiku 2023 roku w Warszawie odbędzie się 2. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych. W Konkursie może wziąć udział każdy profesjonalny pianista urodzony w latach 1988-2005.

Zgłoszenia na 2. Międzynarodowy Konkurs Chopinowski na Instrumentach Historycznych

Zgłoszenia do Konkursu można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stronie Konkursu. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest przysłanie w terminie do 1 czerwca 2023 roku kompletu dokumentów, wśród których znajdują się:

- formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Konkursu, wydrukowany, należycie wypełniony i podpisany odręcznie przez kandydata do Konkursu,

- krótka nota biograficzna (o objętości do ok. ½ znormalizowanej strony A4, tj. ok. 1000 znaków),

- kopia dokumentu urzędowego wskazującego na datę urodzenia,

- 3 aktualne fotografie, w tym co najmniej jedna portretowa, do wykorzystania w publikacjach konkursowych (w wersji elektronicznej 300–1200 dpi; akceptowane formaty: .jpg, .gif, .bmp, .jpeg),

- kopie dokumentów potwierdzających studia muzyczne,

- dwie rekomendacje do Konkursu (pedagogów, wybitnych postaci życia muzycznego),

- dokumentacja najważniejszych przejawów działalności artystycznej z trzech ostatnich lat,

- nagranie video zawierające wykonania:

a. jednego z wybranych Preludiów i Fug Johanna Sebastiana Bacha z Das Wohltemperierte Klavier,

b. jednej z wybranych Etiud z op. 10 lub 25 Fryderyka Chopina (z wyłączeniem następujących: Etiuda E-dur op. 10 nr 3, Etiuda es-moll op. 10 nr 6, Etiuda cis-moll op. 25 nr 7),

c. jednego z następujących Nokturnów (H-dur op. 9 nr 3, cis-moll op. 27 nr 1, Des-dur op. 27 nr 2, G-dur op. 37 nr 2, c-moll op. 48 nr 1, fis-moll op. 48 nr 2, Es-dur op. 55 nr 2, H-dur op. 62 nr 1, E-dur op. 62 nr 2) lub Etiudy cis-moll op. 25 nr 7 Fryderyka Chopina,

d. dowód wpłaty wpisowego w wysokości 50 EURO (netto) na rachunek bankowy Instytutu: 71 1130 1017 0020 1462 3620 0008 w BGK, SWIFT (BIC): GOSKPLPW, z podaniem przeznaczenia wpłaty i nazwiska kandydata.

Instytut nie zwraca przysłanych dokumentów i materiałów.

Nazwiska pianistów zakwalifikowanych do Konkursu poznamy najpóźniej 15 lipca 2023 r.

Wszystkie pytania dotyczące zgłoszeń należy kierować na adres ikret@nifc.pl.

Więcej na: iccpi.pl

Źródło informacji: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic