Rok Szymborskiej w Spisie treści RMF Classic

Senat Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował, że Wisława Szymborska będzie patronką roku 2023. Stosowna uchwała została przyjęta 16 listopada 2022 r. podczas posiedzenia izby. Od stycznia do lipca ( rocznicy urodzin poetki), w każdy poniedziałek o godzinie 15:30, prezentujemy w prowadzonym przez Małgorzatę Bugaj „Spisie treści” wybór osób i rzeczy, które odegrały istotną rolę w życiu Wisławy Szymborskiej. Będziemy wspominać poetkę, czytać wiersze, szukać słów i dróg, którymi nas prowadziła.

Rok Szymborskiej w Spisie treści  RMF Classic
fot. Michał Rusinek

Wisława Szymborska urodziła się 2 lipca 1923 roku w Kórniku w Wielkopolsce, w 2023 roku będziemy świętować  100. rocznicę jej urodzin. Szymborska jest autorką trzynastu tomów poetyckich, laureatką literackiej Nagrody Nobla, została uhonorowana najwyższym odznaczeniem państwowym − Orderem Orła Białego.  Jej wiersze przetłumaczono na ponad czterdzieści języków.

Do włączenia się w obchody Roku Szymborskiej, organizacji wydarzeń związanych z twórczością Noblistki zapraszamy instytucje w całym kraju i poza jego granicami.

W sprawie współpracy z Fundacją Wisławy Szymborskiej prosimy o kontakt mailowy: fws@szymborska.org.pl.

ODCINKI CYKLU: 

Odcinek 1

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 1

Odcinek 2

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 2

Odcinek 3

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 3

Odcinek 4

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 4

 Odcinek 5

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 5

  Odcinek 6

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 6

   Odcinek 7

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 7

  Odcinek 8

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 8

 Odcinek 9

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 9

 Odcinek 10

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 10

 Odcinek 11

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 11

Odcinek 12

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 12

Odcinek 13

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 13

 Odcinek 14

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 14

  Odcinek 15

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 15

Odcinek 16

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 16

Odcinek 17

posłuchaj Wisława Szymborska-odcinek 17

Odcinek 18

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 18

Odcinek 19

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 19

Odcinek 20

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 20

Odcinek 21

posłuchaj Wisława Szymborska- odcinek 21

 


Wystawa RADOŚĆ PISANIA/RADOŚĆ FOTOGRAFOWANIA. Wisława Szymborska w obiektywie Joanny Helander 

Wystawa składa się z 17 fotografii  (umieszczonych na 11 planszach oprawionych w ramy o formacie 60,50 cm x 81 cm), na których znajdują się portrety Szymborskiej z lat 80-tych, jak również zdjęcia z ceremonii odbierania Nagrody Nobla w Sztokholmie. 

Uzupełnienie wystawy stanowi plik elektroniczny z tekstem wstępu do wystaw z możliwością wydruku w takim samym formacie.

Wystawa wyklejanek Wisławy Szymborskiej

Posiadamy dwa zestawy wyklejanek ze zbiorów przyjaciół i spadkobierców Poetki. Ekspozycję tworzą oryginalne kolaże(w formacie pocztówek), oprawione w drewniane ramki o wielkości 25×20 cm. Każdy zestaw zapakowany w osobną skrzynię – po 25 wyklejanek w każdej. 

Możliwe jest też zorganizowanie wystawy wyklejanek z wydruków z plików cyfrowych przekazanych przez Fundację. Prosimy w tym celu o kontakt. 

Wystawa „Sto lat! Wisława Szymborska”

Zaprezentowana najpierw w siedzibie Senatu z okazji otwarcia Roku Szymborskiej, będzie następnie udostępniana instytucjom takim jak biblioteki, szkoły i domy kultury. Chcemy by Poetka nie zastygła w spiżową postać z podręczników szkolnych, ale by pozostała ciepłą, serdeczną osobą, jaką była dla przyjaciół.

Wystawa  do wypożyczenia w dwóch formatach: B1 i B2. Dodatkowa opcja to możliwość wydrukowania przez instytucje plansz w formacie odpowiednim do mniejszych i większych przestrzeni wystawienniczych. „Sto lat! Szymborska” to 25 plansz prezentujących najważniejsze etapy życia poetki i odpowiadające im cytaty z twórczości oraz wyklejanki, rysunki dziecięce, fragmenty niepublikowanych utworów prozatorskich i rękopisów zabaw towarzyskich.

https://www.szymborska.org.pl/projekty/rok-szymborskiej/

 

 

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic
Ankieta RMF Classic