Projekt nagrania wszystkich piosenek o Tadeuszu Kościuszce

Nagranie wszystkich piosenek poświęconych Tadeuszowi Kościuszce z okazji zbliżającej się 200. rocznicy jego śmierci proponuje Waldemar Domański z Biblioteki Polskiej Piosenki w Krakowie. Jak podaje, istnieje 61 takich utworów.

"Żaden król, wódz, generał czy Napoleon nie miał tylu utworów poświęconych sobie i swojemu dziełu. Kościuszko doczekał się 61 utworów, związanych z nim lub Insurekcją" – powiedział PAP Waldemar Domański. Jego zdaniem, "warto byłoby uświetnić ich nagraniem zbliżającą się 200. rocznicę śmierci Kościuszki".

W zamyśle pomysłodawcy płyta z piosenkami o Kościuszce z dołączonym do niej albumem mogłaby przypomnieć jego sylwetkę, barwną biografię i nowoczesne poglądy. "To najbardziej krakowski bohater narodowy, który połączył dwa kontynenty, jest znany i czczony w USA i na całym świecie. Był zwolennikiem zniesienia niewolnictwa, przyjacielem Indian, zwolennikiem rozdziału państwa od Kościoła… Warto przypomnieć takiego człowieka, który bratał się z chłopami i próbował uratować ten kraj, występując przeciwko Moskalom" – uważa Domański.

"Jesteśmy w stanie zgromadzić te wszystkie utwory, odnaleźć, wydrukować, zamieścić na stronie Biblioteki Polskiej Piosenki, stwarzając okazję muzykom, by z tego skorzystali i podjęli wyzwanie" – zadeklarował, zapraszając muzyków do projektu.

Informacje o utworach poświęconych Tadeuszowi Kościuszce pochodzą ze "Złotej Księgi Pieśni Polskich" Zbigniewa Adrjańskiego. Są to w dużej mierze już zapomniane lub całkowicie nieznane pieśni, marsze, mazurki, pobudki i inne utwory, nierzadko pisane do melodii znanych utworów. Ta ilość utworów obrazuje w jaki sposób otoczenie Tadeusza Kościuszki starało się przy pomocy piosenki dotrzeć do niepiśmiennych powstańców.

"Nasza propozycja jest wstępem do kolejnych prac nad tym prekursorskim wydawnictwem. Jesteśmy na początku gigantycznej pracy. Zarówno postać Naczelnika, jak i Insurekcja Kościuszkowska, a zwłaszcza wątki około-muzyczne zasługują na tego rodzaju opracowanie" – deklarują twórcy Biblioteki Polskiej Piosenki.  

Ośrodek Kultury Biblioteka Polskiej Piosenki został powołany 1 stycznia 2007 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa. Biblioteka Polskiej Piosenki zajmuje się dokumentowaniem zapisów polskiej piosenki i udostępnianiem zgromadzonych zbiorów oraz organizowaniem w Krakowie publicznych "Lekcji śpiewania"- do tej pory odbyło się ich ponad 60. Z inicjatywy BPP we wrześniu ubr. Bawaria przekazała Polsce prawa autorskie do melodii "Czerwone maki na Monte Cassino".

Przypadające w 2017 r. obchody 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki zostały objęte patronatem UNESCO. Tadeusz Kościuszko (1746-1817) był dowódcą i politykiem, Najwyższym Naczelnikiem insurekcji 1794 roku oraz bohaterem walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych. Zmarł w Szwajcarii. W 1818 trumna z jego zabalsamowanym ciałem została sprowadzona do kraju oraz złożona w krypcie na Wawelu.

Insurekcja Kościuszkowska uważana jest za ostatnią próbę ratowania I Rzeczypospolitej. Trwała od 24 marca do 16 listopada 1794 roku i objęła swym zasięgiem prawie wszystkie dzielnice ówczesnego państwa polskiego. Kluczowymi wydarzeniami powstania były: wygrana bitwa pod Racławicami 4 kwietnia, ogłoszenie 7 maja tzw. Uniwersału Połanieckiego, przegrana bitwa pod Maciejowicami 10 października i rozwiązanie wojsk powstańczych 16 listopada pod Radoszycami.

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic