Nowe Formy Teatru

Rusza nowy międzynarodowy projekt artystyczny Mazowieckiego Instytutu Kultury. 8 października wykład inaugurujący cykl Nowe Formy Teatru wygłosi przy Elektoralnej 12 Olga Tokarczuk. W programie m.in. prezentacje zespołów Wearable Theatre z Austrii i Futurists Foundation z Holandii, czytania performatywne, spotkania i dyskusje.

Rzeczywistość zmienia się na naszych oczach, staje się nielinearna. Z tego powodu świata nie da się opowiadać tak jak dotychczas. Fragmentaryczność współczesności, jej nieuporządkowanie, chaos informacyjny, kryzys duchowości – konstruowaniu opowieści zostały rzucone poważne wyzwania. Protagoniści nie podejmują walki, być może nie mają już o co walczyć. Antagonistą coraz częściej staje się bezosobowa, opresyjna rzeczywistość, a z tak wyabstrahowanym przeciwnikiem walka jest niezwykle ciężka, o ile w ogóle możliwa. W obliczu świata rozłamów i krytycznego myślenia, przepojonego negatywnością, jakakolwiek próba wiary w utopię zdaje się narażać nas na śmieszność.

– Projekt jest próbą stworzenia przestrzeni fermentu twórczego, miejsca swobodnego poszukiwania nowych form artystycznego wyrazu w niełatwej, złożonej rzeczywistości, której jesteśmy uczestnikami – mówi Krzysztof Popiołek, reżyser, kurator programowy projektu. Chciałbym, żeby był on również polem międzypokoleniowego dialogu twórców różnych dziedzin sztuki. Ma na celu także zaproszenie widowni do wspólnego, uważnego studiowania świata. Po co? – Żeby móc go zrozumieć i oswoić.

Nowe Formy Teatru składać się będą z trzech bloków:
1.    Scena Młodych – studenci reżyserii szkół teatralnych przygotowują czytania performatywne.
2.    Części Pierwsze – prezentacje zaproszonych spektakli, innowacyjnych w zakresie swojej formy lub podejścia do teatru jako medium.
3.    Gramatyki tworzenia – rozmowy twórców teatru oraz filmu i zaproszonych gości z innych dziedzin.

Tematem pierwszej edycji projektu, w sezonie artystycznym 2019/2020, są strategie narracyjne przyszłości: Jak opowiadać świat w XXI wieku? Gośćmi będą m.in. teatry eksperymentalne z Austrii (Wearable Theatre) i Holandii (Futurists Foundation). Projekt zainauguruje 8 października o Olga Tokarczuk (wystąpienie: Bezradność narracyjna. Nowa dolegliwość ludzkości?).

Repertuar - październik 2019:
7.10., poniedziałek, godz. 11:00 - briefing prasowy
8.10., wtorek, godz. 19:00 - inauguracja projektu | wykład Olgi Tokarczuk, Bezradność narracyjna. Nowa dolegliwość ludzkości? | rozmowa z zaproszonymi reżyserami filmowymi i teatralnymi
17.10., czwartek, godz. 17:00 - 19:00 - Wearable Theatre, Austria | otwarta instalacja VR NOMED || 19:00 - pokaz instalacji VR AEON i spotkanie z zespołem twórców, w tym z liderem prof. Markusem Wintersbergerem z Uniwersytetu Nauk Stosowanych w St. Poelten
22.10., wtorek, godz. 19:00 - czytanie performatywne korespondencji S. Lema w reż. Adrianny Alksnin, studentki reżyserii AST w Krakowie | + spotkanie z prof. Jackiem Orłowskim, pedagogiem krakowskiej AST i łódzkiej Szkoły Filmowej, wokół książki 21 lekcji na XXI wiek Y. N. Harariego

Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w siedzibie Mazowieckiego Instytutu Kultury przy ul. Elektoralnej 12 w Warszawie.

W listopadzie kolejne czytania performatywne w reż. studentów z AT w Warszawie i AST w Krakowie - opowiadania S. Themersona, dystopia My E. Zamiatina, powieść science-fiction Góry Parnasu Cz. Miłosza. Kontynuowana będzie także forma spotkań, między innymi spotkanie w formule pisarz-dramatopisarz-scenarzysta filmowy wokół książki Scenariusz na miarę XXI wieku L. Aronson.

W grudniu zaprezentowany zostanie natomiast awangardowy spektakl-koncert not only Futurists w wykonaniu Futurists Foundation z Holandii, stworzony na bazie manifestów futurystów z początku XX wieku. Spektakl został nagrodzony na Amsterdam Fringe Festival oraz był prezentowany m.in. w RPA.


Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic