Zasady zabawy:

Zabawa pod nazwą "Pasjonaci”  rozgrywana jest na antenie Radia RMF Classic w okresie od dnia 05.09.2011 roku aż do odwołania, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach pomiędzy 10:00 a 14:00.
Każdego dnia, od poniedziałku do piątku rozgrywana jest jedna edycja zakończona tzw. Finałem, w którym zdobyć można nagrodę. Prowadzący program w RMF Classic  na początku każdej edycji informuje słuchaczy o rodzaju nagrody, która jest do zdobycia w tej edycji.

W pierwszym etapie danej edycji zabawy prowadzący program w  Radiu RMF Classic stara się naprowadzić słuchaczy na trop wybranej postaci. Prowadzący podaje informacje, które mają pomóc słuchaczom w odpowiedzi na pytanie będące przedmiotem zabawy. Każdorazowo określa też dodatkowe kryteria oceny i weryfikacji  odpowiedzi  (np. moment  wysłania, umieszczenie dodatkowego opisu), które mogą mieć wpływ na udział słuchacza w następnej części zabawy.
Zadaniem słuchaczy jest jak najszybsze wysłanie e-maila na adres: konkurs@rmfclassic.pl

E -mail powinien być zatytułowany słowem „Pasjonaci” oraz zawierać:
po pierwsze – odpowiedź na pytanie zadane przez prowadzącego w początkowym etapie zabawy (pytanie nr 1).
po drugie – numer telefonu kontaktowego uczestnika zabawy
Powinien także spełniać wymagania określone każdorazowo przez prowadzącego.

Podanie w temacie e-maila nazwy "Pasjonaci”, podanie prawidłowej odpowiedzi na pytanie oraz podanie numeru telefonu kontaktowego i spełnienie dodatkowych wymagań określonych każdorazowo przez prowadzącego, jest warunkiem uczestnictwa w drugim etapie edycji, który rozgrywany jest między godziną 13:00 a 14:00.

Spośród  autorów nadesłanych w danym dniu e-maili,  spełniających warunki zakwalifikowania do drugiego etapu edycji, prowadzący program Radia RMF Classic wyłania Finalistę i telefonuje do niego z tą informacją  w wybranym przez siebie  i wyraźnie określonym momencie. W  trakcie rozmowy, która emitowana jest  na antenie Radia RMF Classic, Finalista podaje raz jeszcze, ustnie, prawidłową odpowiedź  na pytanie nr 1.  Po jej weryfikacji prowadzący zadaje Finaliście pytanie dodatkowe, związane z tematem zabawy – pytanie nr 2. Udzielenie prawidłowej odpowiedzi  na to pytanie daje Finaliście zwycięstwo w edycji oraz nagrodę określoną wcześniej przez prowadzącego. Brak odpowiedzi na pytanie nr 2 upoważnia prowadzącego do nieprzyznawania nagrody.
Jeżeli z przyczyn niezależnych od Radia RMF Classic prowadzącemu nie uda się skontaktować telefonicznie z wyłonionym Finalistą (w tym celu prowadzący  wykonuje  trzy próby połączenia telefonicznego) edycja nie zostanie rozstrzygnięta a nagroda pozostaje do dyspozycji Radia RMF Classic.

 

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic