Polecamy

Legendy Warszawskie Antologia

Legendy warszawskie. Antologia to nowa, ponad sześćsetstronicowa i bogato ilustrowana publikacja Muzeum Warszawy, obejmująca 61 tekstów powstałych od połowy XIX wieku do I dekady XXI wieku, która daje czytelnikom dostęp do legendarnych dziejów Warszawy w powiązaniu z topografią współczesnego miasta. Patrząc przez pryzmat legend, możemy dostrzec ukryty wymiar znanych sobie miejsc, a na wydarzenia i postaci z przeszłości spojrzeć w nowym świetle.

Tak obszerne wydawnictwo poświęcone wyłącznie warszawskim legendom ukazuje się po raz pierwszy. O wyjątkowości książki świadczy jednak nie tylko obfitość i różnorodność zebranych w niej lokalnych podań, lecz także jej oryginalna struktura, przemyślany wybór tekstów i ich staranne opracowanie edytorskie, unikatowa szata graficzna i ilustracje autorstwa Wojciecha Pawlińskiego oraz teksty popularnonaukowe przygotowane przez specjalistów z Działu Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy i Pracowni Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.

Podstawą legend umieszczonych w antologii są ich wersje utrwalone na piśmie, przede wszystkim wydania literackie w kształcie nadanym przez takich twórców, jak: Artur Oppman, Ewa Szelburg-Zarembina, Hanna Januszewska, Maria Krüger, Wanda Chotomska, Zdzisław Nowak. Jednocześnie tom zawiera kilka warszawskich podań zebranych „w terenie” i spisanych jeszcze w XIX wieku przez folklorystów i historyków: Kazimierza Władysława Wójcickiego, Romana Zmorskiego, Walerego Przyborowskiego. Ponadto w publikacji znalazły się nowe opracowania literackie  legend,  krążących dotychczas tylko w obiegu ustnym i w Internecie.
 

W antologii zastosowano klucz topograficzno-historyczny. Rozdziały-lokalizacje otwierają zwięzłe noty przybliżające historię i współczesny charakter (stan zachowania, funkcje) miejsc, z którymi wiążą się poszczególne legendy. W obrębie rozdziałów legendy są zaś ułożone chronologicznie, według daty wydania, na podstawie którego tekst przytoczono w publikacji.

W większości lokalizacji zestawiono ze sobą kilka wariantów tych samych opowieści, opracowanych przez różnych autorów i wydanych w różnych latach. Dzięki temu możemy zarówno śledzić przemiany poszczególnych wątków i motywów, które odzwierciedlają ewolucję społecznych wyobrażeń na temat przeszłości Warszawy, jak i zaobserwować ciągłość zasadniczych struktur fabularnych – owego niematerialnego dziedzictwa, które jest szczególnie cenne w mieście tak silnie doświadczonym przez historię jak Warszawa.

Publikacji towarzyszy Mapa legend warszawskich, obejmująca Stare i Nowe Miasto, dzięki której można odbyć spacer śladami legendarnych postaci. Mapa uwzględnia lokalizacje związane z legendami wraz z krótkimi opisami miejsc i obiektów.


Legendy warszawskie. Antologia

Wybór legend: Anna Marta Zdanowska
Opracowanie, przypisy, redakcja i korekta: Julia Odnous
Ilustracje, projekt graficzny i skład: Wojciech Pawliński
Redaktor prowadząca: Małgorzata Mycielska

Szkic historyczny o Warszawie: Krzysztof Zwierz
Posłowie: Łukasz Bukowiecki

Noty rozdziałowe: Łukasz Bukowiecki, Zuzanna Flisowska, Marcin Gołąb, Agnieszka Witkowska-Krych (Pracownia Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej
Uniwersytetu Warszawskiego)
Redakcja merytoryczna not rozdziałowych: Barbara Hensel-Moszczyńska

Konsultacja merytoryczna przypisów: Barbara Hensel-Moszczyńska, Izabella Maliszewska, Romuald Morawski, Aleksandra Sołtan-Lipska, Krzysztof Zwierz (Dział Badań nad Warszawą Muzeum Warszawy); Jacek Bochiński, Anna Marta Zdanowska

Słownik pojęć, nazw i określeń: Anna Marta Zdanowska
Indeks nazw osobowych: Julia Odnous, Anna Marta Zdanowska

624 s., format: 230 x 165 mm, oprawa twarda

Wydawca: Muzeum Warszawy
Wydanie I, Warszawa 2016
ISBN 978-83- 62189-80-9
Nakład: 2000 egz.Mapa legend warszawskich
Koncepcja mapy:
Małgorzata Mycielska, Julia Odnous, Anna Marta Zdanowska
Noty na podstawie tekstów: Łukasza Bukowieckiego, Zuzanny Flisowskiej,
Marcina Gołąba, Agnieszki Witkowskiej-Krych (Pracownia Studiów Miejskich Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego)
Redakcja: Julia Odnous, Małgorzata Mycielska
Korekta: Urszula Drabińska
Opracowane graficzne: Wojciech Pawliński
Opracowanie kartograficzne: Witold Pietrusiewicz

Mapa składana z banderolą, format: B3

Wydawca: Muzeum Warszawy
Wydanie I, Warszawa 2016
ISBN 978-83-62189-81-6
Nakład: 2000 egz.


Książkę oraz mapę można kupić w cenie promocyjnej 59,00 zł w muzealnym sklepie internetowym http://sklep.muzeumwarszawy.pl/ oraz w oddziałach – Muzeum Warszawskiej Pragi, Centrum Interpretacji Zabytku oraz Pawilonie Warszawa.

 • 09:54 Antonio Vivaldi Four Seasons Opus 8 - Concerto No.3 (Autumn) (1); Cztery pory roku - Jesień (1)
 • 10:03 Rafał Blechacz, Fryderyk Chopin Walc Des-dur op. 64 nr 1
 • 10:05 Harline Leigh & Washington Ned When you wish upon a star
 • zobacz cały repertuar »
 • Notowanie: 321, Sunday, 31 May 2020
 • 1
  Łukasz Pieprzyk
  Legiony
  Zakończenie
 • 2
  Hildur Guðnadóttir
  Joker
  Bathroom Dance
 • 3
  Alan Silvestri
  Forrest Gump
  Suita
 • Zobacz całe notowanie »
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2020 RMF Classic