Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej

Międzynarodowy Szczeciński Festiwal Muzyki Pasyjnej ma rangę konkursu, podczas którego rywalizują chóry z całej Polski oraz zagranicy, tematyka prezentowanych utworów obejmuje muzykę sakralną ze szczególnym uwzględnieniem utworów okresu wielkiego postu.

Szczecin
07-09.04.2017


Festiwal trwa trzy dni, podczas których oprócz przesłuchań konkursowych chóry biorą udział w m.in: koncercie inauguracyjnym „Szczecin wita chóry”, podczas którego prezentują się artyści, zespoły związani ze szczecińską sceną muzyczną – w tym roku chóry poza indywidualnym repertuarem wykonają wspólnie Messe Breve no7  - Ch. Gounod’a,; koncertach towarzyszących w Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie, kościołach w Szczecinie oraz Muzeum Narodowym w Szczecinie; koncercie laureatów w Bazylice Archikatedralnej p. w. św. Jakuba w Szczecinie. W trakcie tego koncertu prezentują się wszystkie chóry biorące udział w festiwalu. Po występach następuje odczytanie werdyktu jury i wręczenie nagród laureatom przesłuchań.

Dodatkowo w niedzielę, chóry biorące udział w festiwalu prezentują się w różnych parafiach Szczecina poprzez oprawę muzyczną mszy świętych i krótkie koncerty, dzięki czemu informacja o festiwalu dociera do szerszej publiczności.
Podczas pierwszej edycji w 2014 roku w festiwalu wzięło udział 12 chórów, w drugiej w 2015 roku było ich 31. W roku 2016 wystąpiło podczas festiwalu 20 zespołów z Polski, Niemiec i Mołdawii. W tym roku zaprezentuje się 26 chórów z Polski, Niemiec i Białorusi.

Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalu jest bezpłatny.

Więcej informacji na temat jurorów, uczestników oraz szczegółowy program są zamieszczone na stronie: www.pasyjny.pl

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic