Polecamy

EKUZ – czym jest karta EKUZ i dlaczego warto ją mieć w podróży?

W sezonie urlopowym wśród osób wybierających się za granicę rośnie zainteresowanie Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Dokument ten potwierdza prawo do korzystania z opieki medycznej na koszt NFZ.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem wydawanym przez NFZ i uprawniającym do korzystania ze świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej na terenie Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich EFTA, czyli w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. To popularna metoda ubezpieczenia się na czas zagranicznej podróży, która wprowadzona została w 2004 r. (w Polsce w 2006 r.) i zastąpiła formularze E111 wydawane dla turystów. Warto wiedzieć, na jakich zasadach z niej korzystać, aby w praktyce okazała się skuteczna – czyli umożliwiła zwrot kosztów leczenia poniesionych za granicą. Czy jest tym samym, co prywatne ubezpieczenie turystyczne (np. w rankomat.pl)? Oto najważniejsze informacje na jej temat.

Jak wyrobić EKUZ?

Podstawą do uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego jest spełniający formalne wymogi wniosek złożony w oddziale lub w delegaturze NFZ. Należy go dostarczyć osobiście bądź wysłać mailem, pocztą, faksem lub przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. Ubiegać się o dokument mogą osoby ubezpieczone w NFZ oraz zgłoszeni przez nie do ubezpieczenia członkowie rodziny, a także osoby nieubezpieczone posiadające prawo do świadczeń na gruncie przepisów krajowych, np. kobiety w ciąży.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana jest bezpłatnie w przeciągu trzech dni roboczych od złożenia wniosku – w sezonie wakacyjnym czas ten może ulec wydłużeniu, ponieważ w tym okresie składanych jest najwięcej podań. Dobrze jest mieć zatem to na uwadze i nie zostawiać sprawy na ostatnią chwilę. W celu odebrania karty trzeba się udać osobiście do oddziału lub delegatury NFZ bądź upoważnić do tego na piśmie inną osobę. Jeśli ktoś chce otrzymać dokument pocztą, musi we wniosku w punkcie „Sposób odbioru karty” zaznaczyć pole: „Przesłać pocztą na adres” – w przypadku braku takiej informacji pozostaje odbiór osobisty.

Osobom zatrudnionym, prowadzącym pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą oraz pobierającym zasiłek lub świadczenie przedemerytalne karta wydawana jest na 36 miesięcy. W pozostałych przypadkach okres ważności jest różny, np. emeryci czy osoby pobierające nauczycielskie świadczenie kompensacyjne otrzymują ją na 5 lat, renciści na 18 miesięcy, nieubezpieczone kobiety posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP w okresie ciąży i porodu na 6 miesięcy, bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Pracy na 2 miesiące etc.

Podstawowe zasady korzystania z EKUZ

EKUZ to dokument, który warto wyrobić przed podróżą do któregoś z wymienionych wcześniej państw. Korzystanie z niego odbywa się na ściśle określonych zasadach. Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, iż karta nie zapewnia z automatu dostępu do bezpłatnej opieki medycznej – ochroną objęte są jedynie niezbędne usługi w podstawowym zakresie świadczone przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej, które zawarły umowę z odpowiednikiem polskiego NFZ. Posiadacz karty traktowany jest tak samo, jak obywatel danego kraju, co oznacza dokładnie tyle, że za pewne świadczenia ponosi częściową bądź całkowitą odpłatność. Mówiąc innymi słowy – w Polsce można się ubiegać o zwrot tylko niektórych kosztów, ponieważ nie wszystkie świadczenia są refundowane przez NFZ. Konieczne jest złożenie stosownego wniosku do oddziału lub delegatury NFZ (tam, gdzie składano podanie o wydanie karty) i dołączenie do niego rachunków za leczenie.

Tego EKUZ nie zapewnia!

Zakres ochrony, jaki zapewnia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jest taki sam dla wszystkich ubezpieczonych. Nie da się go poszerzyć adekwatnie do indywidualnych potrzeb – NFZ nie przewiduje takiej możliwości nawet za dodatkową opłatą. Właściciele karty korzystają z niej na jednakowych warunkach, muszą zatem liczyć z różnymi ograniczeniami, nie tylko terytorialnymi. W tytułu posiadania omawianego dokumentu nie ma opcji ubiegania się o zwrot kosztów m.in. transportu medycznego i transportu zwłok do Polski, planowanych zabiegów (jeśli np. kobieta planuje urodzić za granicą, nie dostanie zwrotu z NFZ), ratownictwa itp.

EKUZ nie zapewnia ponadto ubezpieczenia OC w życiu prywatnym ani odszkodowania za utracony bądź zniszczony bagaż itp. Nie sposób więc mówić tutaj o kompleksowej ochronie odpowiadającej rzeczywistym wymogom. Zważywszy na rozmaite wyłączenia z ochrony, nie wolno traktować karty w kategoriach zastępstwa dla indywidualnego ubezpieczenia. To dwa zupełnie różne produkty ubezpieczeniowe, przy czym polisa pod wieloma względami przeważa nad EKUZ.

Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie na podróż?

Najlepsze ubezpieczenie na podróż to ubezpieczenie skuteczne – czyli gwarantujące pełną ochronę bez względu na miejsce pobytu. W tym właśnie celu stworzono komercyjne polisy, o które zabiegać mogą wszyscy, nie tylko ubezpieczeni w NFZ. W porównaniu z Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, prywatne ubezpieczenie obowiązuje również w prywatnych placówkach opieki zdrowotnej, pokrywa koszt wszystkich świadczeń (w ramach sumy gwarantowanej ubezpieczenia) oraz obejmuje ochroną nie tylko koszty leczenia.

Efektywność polisy jest uzależniona w głównej mierze od zakresu ochrony oraz sum gwarantowanych poszczególnych ubezpieczeń. Na jedynym i drugim nie ma co oszczędzać, gdyż daje to pewność uzyskania korzystnego odszkodowania i wsparcia w wielu trudnych sytuacjach. Podstawę dobrej polisy tworzą ubezpieczenia:

•    kosztów leczenia (w Europie powinno opiewać na co najmniej 20 000 euro, a poza Europą minimum to 40 000 euro),
•    NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków),
•    OC w życiu prywatnym.

Najchętniej wybieranymi rozszerzeniami są ubezpieczenia: bagażu, sportów ekstremalnych i wysokiego ryzyka, chorób przewlekłych, sprzętu sportowego i OC sportowe. Ubezpieczyciele proponują także szereg innych dodatków jak np. ubezpieczenie mieszkania na czas podróży czy ubezpieczenie skutków zdarzeń spowodowanych pod wpływem alkoholu (jest to tzw. klauzula alkoholowa). Najważniejsze jest to, aby zdecydować się na odpowiedni zakres ochrony oraz nie zaniżać sum gwarantowanych jedynie po to, by płacić niższą składkę – mija się to z celem m.in. dlatego, że komercyjne polisy turystyczne wcale nie są drogie (w najtańszej opcji za jeden dzień ochrony płaci się mniej niż 5 zł).

Solidne ubezpieczenie – bezpieczna podróż

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego z pewnością przydaje się podczas wyjazdów do niektórych krajów, jednakże nie jest w stanie zapewnić tego, co prywatne ubezpieczenie. Atrakcyjną polisę łatwo znaleźć online dzięki specjalnym porównywarkom umożliwiającym dokonanie zakupu od ręki. Ubezpieczyciel przesyła polisę na podany adres mailowy, dodatkowo smsem przychodzi jej numer. Wydatek nie jest duży, a przynosi szereg korzyści – przekonać się o tym można w razie problemów ze zdrowiem czy innych kłopotów.

Artykuł sponsorowany

 • 16:37 David Bowie Space Oddity
 • 16:44 Antonio Vivaldi Cztery Pory Roku op.8 Zima (2)
 • 16:53 John Kander Willkommen
 • zobacz cały repertuar »
 • Notowanie: 320, Sunday, 24 May 2020
 • 1
  Łukasz Pieprzyk
  Legiony
  Zakończenie
 • 2
  Hildur Guðnadóttir
  Joker
  Bathroom Dance
 • 3
  Alan Silvestri
  Forrest Gump
  Suita
 • Zobacz całe notowanie »
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2020 RMF Classic