10. Festiwal Muzyki Filmowej dofinansowany przez Województwo Małopolskie

332 801,26 zł to kwota jaką Województwo Małopolskie wesprze organizowany przez Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic 10. Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.

W tym roku Zarząd Województwa Małopolskiego, mając na uwadze wpływ Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie na rozwój gospodarczy regionu, a w szczególności rozwój przemysłów kreatywnych, zdecydował o przyznaniu dofinasowania na realizację 10. edycji wydarzenia, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego dla Działania 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych. Kwota dofinansowania wynosi 332 801,26 zł.   

Kultura jest jednym z czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, służącym budowie społeczeństwa innowacyjnego, kreatywnego i tolerancyjnego. Złożony przez KBF projekt, realizując stawiane sobie cele, przyczynia się do propagowania różnorodności kulturowej i dialogu międzykulturowego – zaznacza Robert Rozciecha, Zastępca Dyrektora Krakowskiego Biura Festiwalowego ds. Wykonawczych. Dodaje także – FMF pobudza kreatywność na rzecz wzrostu gospodarczego oraz kultury, jako istotnego elementu w stosunkach międzynarodowych. Wzmocnienie pozycji regionu poprzez włącznie kultury i sztuki w procesy rozwoju społeczno-gospodarczego, budują potencjał rozwojowy regionu. To istotne zarówno dla mieszkańców, jak i dla inwestorów, którzy poszukują lokalizacji zrównoważonych i odpowiedzialnie podchodzących do rozwoju.

Współorganizacja 10. Festiwalu Muzyki Filmowej w Krakowie, wielkoformatowego wydarzenia odbywającego się w Małopolsce, świadczy o dużym potencjale kreatywnym regionu i potwierdza naszą efektywność w zakresie organizacji imprez na światowym poziomie. To dlatego jako RMF Classic od lat inwestujemy w rozwój Festiwalu – mówi Paweł Pawlik, zastępca Dyrektor Programowej RMF Classic. FMF, już po raz piaty, w znaczący sposób wpływa na poprawę dostępności kultury dla osób wykluczonych oraz społeczności lokalnej (pokazy z audiodeskrypcją). FMF w prezentowanym programie posiada wydarzenia adresowane zarówno dla dzieci jak i osób starszych. Zaproponowany repertuar jest uniwersalny. Cykliczne, coroczne inicjowanie i organizowanie przedsięwzięć kulturalnych zwłaszcza o nowatorskim charakterze, odpowiadającym na wyzwania współczesności, stymuluje postawy obywatelskie w kierunku większej aktywności mieszkańców w kształtowaniu przestrzeni kulturowej oraz oferty kulturalnej. Projekt generuje bezpośrednie i stopniowe korzyści, które wynikają wprost z jego realizacji.

Złożony projekt i założenia mieszczą się bezpośrednio w specjalizacjach regionalnych Małopolski: „Przemysłów kreatywnych i czasu wolnego”, a także pozytywnie wpływają na rozwój branż kluczowych określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, w szczególności wspierając rozwój nowych produktów turystycznych, wykorzystując nowe technologie informacyjne i komunikacyjne. Powstająca w ramach „Przemysłów kreatywnych i czasu wolnego” wartość dodana, nie jest tworzona w wyniku powtarzalnych, rutynowych czynności, lecz stanowi efekt kreatywnego przekształcania posiadanej i tworzonej wiedzy, w tym w wymiarze kulturowym.

Organizacja oraz realizacja FMF doskonale wpisuje się w te założenia. W ramach projektu wykorzystuje się wdrażanie sieciowych form organizacyjnych, promując uczestnictwo w kulturze, a innowacyjne rozwiązania organizacyjne umożliwiają integrację ruchu turystycznego wokół nowych, tematycznych produktów turystycznych regionu.

Organizatorami wydarzenia jest Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i RMF Classic.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja wydarzenia odbędzie się w dniach 17 – 23 maja. Informacje na temat programu można znaleźć na stronie www.fmf.fm

#ilovefmf

 • 10:36 Carter Burwell Home From The Hills
 • 10:38 David Rose The High Chaparral / Main Theme
 • 10:42 Sufjan Stevens Mystery of Love
 • zobacz cały repertuar »
 • Notowanie: 313, Sunday, 29 March 2020
 • 1
  Thomas Newman
  1917
  The Night Window
 • 2
  Alan Silvestri
  Forrest Gump
  Suita
 • 3
  Łukasz Pieprzyk
  Legiony
  Zakończenie
 • Zobacz całe notowanie »
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2020 RMF Classic