ON AIR
od 17:00 Bliskie Spotkania - POSŁUCHAJ! zaprasza: Urszula Urzędowska

„Czy to czas, by razem czytać?”

Wystartowała ogólnopolska kampania świąteczna Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

„Czy to czas, by razem czytać?”

W ogólnopolskich stacjach telewizyjnych, radiowych, internecie oraz w komunikacji miejskiej w wybranych miastach w Polsce wystartowała świąteczna kampania Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0). Animowany spot o długości 15 sek. przypomina, że książki towarzyszą nam podczas Świąt Bożego Narodzenia, są dobrym sposobem na wspólne rodzinne spędzanie czasu w domu, elementem naszej tradycji. Świąteczna promocja NPRCz 2.0 oraz czytania potrwa do końca 2022 r.

Głównym elementem kolejnej odsłony społecznej kampanii NPRCz 2.0 jest książka, która towarzyszy nam w sytuacjach, związanych z przygotowaniem i przeżywaniem Świąt Bożego Narodzenia, takich jak wybór prezentów, przyrządzanie potraw, świąteczne porządki czy składanie życzeń, znanych dobrze każdemu z nas. W kampanii podkreślono, że święta to szczególny okres, spotkań i refleksji, w którym warto znaleźć czas na książkę. Kampania „Czy to czas, by razem czytać?” wystartowała na nośnikach elektronicznych w komunikacji miejskiej w 16 miastach wojewódzkich w Polsce w autobusach, tramwajach, a w Warszawie także na nośnikach w metrze oraz wybranych kolejach podmiejskich. 15-sekundowe animacje emitowane są w ogólnopolskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz kanałach własnych NPRCz 2.0 w Internecie.

Za kampanię odpowiada Narodowe Centrum Kultury, które koordynuje komunikację i promocję NPRCz 2.0. Koncepcja kreatywna świątecznej animacji – przygotowana przez agencję Punchline – tak jak w poprzednich kampaniach NPRCz 2.0 oparta jest na grze słownej z partykułą pytającą „CZY”, będącą logotypem NPRCz 2.0 oraz jednocześnie pierwszą sylabą wyrazu „czytanie”. 

- Narodowe Centrum Kultury jako jeden z operatorów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 odpowiada m.in. za promocję czytelnictwa. Mam nadzieję, że dzięki ogólnopolskiej kampanii świątecznej dotrzemy z informacją o Programie do szerokiego grona odbiorców i zachęcimy kolejne osoby do sięgania – nie tylko w czasie Świąt – po książki. W naszym spocie pokazujemy, że są one dobrym i uniwersalnym prezentem, a czytanie to niepowtarzalny, wartościowy sposób  spędzania czasu i bycia ze sobą podczas Świąt, który łączy i wzmacnia rodzinne tradycje. Święta do doskonały moment na zatrzymanie się i na ciekawą lekturę – podkreśla prof. Rafał Wiśniewski, Dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Równolegle ze świąteczną kampanią społeczną prowadzone są inne aktywności promocyjne NPRCz 2.0 w Internecie. Działania te obejmują m.in. różnorodne aktywności w mediach społecznościowych, realizowane z influencerami i liderami opinii w formie literackich i czytelniczych wyzwań pod hasłem #czytamznprcz2.0, które promują czytanie w okresie okołoświątecznym, zwłaszcza wśród najmłodszych. Kampania w mediach społecznościowych prowadzona jest w kanałach własnych NPRCz 2.0 oraz w mediach influencerów, w szczególności na Facebooku, Instagramie, TikToku i YouTube.

 

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to wieloletni program rządowy na lata 2021-2025 w ramach którego środki w wysokości ponad miliarda złotych (60% z budżetu państwa, 40% – wkład własny beneficjentów) zostaną przeznaczone na różne formy wsparcia i promocji czytelnictwa w Polsce. To największy i jeden z najważniejszych – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programów wieloletnich Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego celem jest wsparcie, promocja i rozwój czytelnictwa w Polsce, kształtowanie postaw proczytelniczych, zwiększanie dostępu do wszelkich formatów książek, wzmacnianie kompetencji posługiwania się językiem ojczystym oraz roli bibliotek publicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego i centrów dostępu do kultury i wiedzy. W skład NPRCz 2.0 wchodzą cztery priorytetowe obszary wsparcia, zarządzane przez Bibliotekę Narodową, Instytut Książki, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Narodowe Centrum Kultury. W ramach NPRCz 2.0 m. in. blisko pół miliarda złotych trafi na rynek wydawniczy (zakup nowości książkowych), a kolejnych kilkaset milionów zostanie przeznaczonych na modernizację i budowę bibliotek. Szczegółowe informacje dotyczące programu
i bieżących działań z nim związanych można znaleźć pod adresem: https://nprcz.pl oraz w mediach społecznościowych:

 

 

 

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic