ON AIR
od 07:00 Śniadanie Mistrzów zaprasza: Urszula Urzędowska

Wystawa „XX + XXI. Rzeźba”

Alina Szapocznikow, Głowa z łyżką, 1966 r., fot. Pracownia digitalizacji MNK

33 prace wybrane z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie liczącej ok. pół tysiąca rzeźb stworzonych w ciągu minionych siedmiu dekad znajduje się w Sali poświęconej rzeźbie – ostatniej pod względem kolejności zwiedzania części Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku. Katarzyna Kobro, Marian Szulc, Maria Pinińska-Bereś, Jerzy Bereś, Bronisław Chromy, Alina Szapocznikow, Barbara Zbrożyna, Wanda Czełkowska, Barbara Falender, Zuzanna Janin, Krzysztof M. Bednarski, Piotr Bożyk, Ursula von Rydingsvard – to tylko niektórzy autorzy dzieł prezentowanych w tej galerii.

Sala z rzeźbą powojenną stanowi dopełnienie galerii rzeźby początku XX wieku urządzonej w holu drugiego piętra. Pokaz uwydatnia wiele ważnych cech, kształtujących rzeźbę XX i XXI wieku. Prezentujemy tam dzieła znane, ale i takie, które były dotychczas przechowywane w magazynach, lecz ciekawe i odkrywcze. Zestawione na zasadzie dialogu form i treści ujawniają bogactwo sztuki naszych czasów.

„W drugiej połowie XX wieku w sztukach wizualnych oraz w architekturze wzrasta znaczenie szeroko rozumianej koncepcji przestrzeni. Ma to związek z zainteresowaniem osiągnięciami nauki i techniki, które wówczas charakteryzował ogromny postęp – w erze pierwszych lotów w kosmos wydawało się, że możliwości człowieka są nieograniczone. Taki stan rzeczy wpłynął również na pojmowanie rzeźby, która przestała być jedynie kompozycją samą w sobie, a zaistniała w obustronnej relacji z przestrzenią: jest przez nią kształtowana i oddziałuje na nią. (…) Refleksja nad pojęciem przestrzeni spowodowała gwałtowne odejście od konwencjonalnej rzeźby figuralnej w stronę form eksperymentalnych: rzeźby abstrakcyjnej o różnorodnym – choć najczęściej organicznym – charakterze, następnie: instalacji i environment. Figura, choć przestała być wyłącznym synonimem rzeźby, wciąż stanowi ważny rodzaj ekspresji: poddawana przekształceniom, upraszczana, deformowana – obrazuje dychotomię tradycji akademickiej i tendencji awangardowych. Pozbawiona ograniczeń konwencji pomnikowej i portretowej, rzeźba figuralna staje się nośnikiem nowych znaczeń.” – pisze kuratorka wystawy Agata Małodobry. Otwierające pokaz trzy akty kobiece Katarzyny Kobro skupiają w sobie dwa z głównych tematów rzeźby powojennej: przestrzeń i cielesność. Rewolucyjną zmianą w sztuce XX wieku jest ruch, zastosowanie światła, nowych materiałów jak poliester, bandaże, elementy uzbrojenia, ubiorów, zabawek.  

Alina Szapocznikow, Głowa z łyżką, 1966 r., fot. Pracownia digitalizacji MNK

„XX + XXI. Galeria Sztuki Polskiej” prezentuje kierunki i tendencje w sztuce polskiej ostatnich 120 lat. To największy projekt wystawienniczy i inwestycyjny,jaki Muzeum Narodowe w Krakowie zrealizowało  w 2021 roku. Dla naszej publiczności przygotowaliśmy nową aranżację sal II piętra Gmachu Głównego, gdzie znalazły się dzieła sztuki od przełomu XIX i XX wieku po współczesność. W 12 salach, na powierzchni 3000 metrów kwadratowych Galerii, znalazło się w sumie 600 dzieł sztuki. Układ „XX + XXI…” nie jest w całości chronologiczny, miejscami ma charakter tematyczny.

W dzień otwarcia sali rzeźby prof. Andrzej Szczerski Dyrektor MNK oraz Wojciech  Dąbrowski Prezes Zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej podpisali umowę na temat mecenatu kultury i podjęcia współpracy z MNK.

– Dzięki współpracy z PGEPolską Grupą Energetyczną Muzeum Narodowe w Krakowie będzie mogło zapewnić„XX + XXI. Galerii Sztuki Polskiej” atrakcyjną kampanię reklamową oraz wartościowy program edukacyjny dla dzieci i młodzieży, wpisujący się w ofertę programową szkół z zakresu przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

Cieszymy się, że możemy wspierać się wzajemnie w naszych przedsięwzięciach i uczestniczyć w kreowaniu wizerunku marki PGE jako zaangażowanej społecznie w misję upowszechniania kultury. Wspólne działania naszych instytucji przyczynią się do nawiązania wieloletniej współpracy w obszarze społecznej odpowiedzialności w sektorach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. – powiedział prof. Andrzej Szczerski dyrektor MNK. 

– PGE rozszerza swoje zaangażowanie w dbałość o polską kulturę i polskie dziedzictwo narodowe. Dzisiaj rozpoczynamy współpracę z  Muzeum Narodowym w Krakowie - największym muzeum narodowym w Polsce z przeszło 140 letnią tradycją. W ramach współpracy PGE obejmie mecenatem jedną z najważniejszych wystaw w muzeum – Galerię Sztuki Polskiej XX i XXI wieku, prezentującą 600 dzieł najwybitniejszych polskich artystów z okresu ostatnich 120 lat. Nasza współpraca zaowocowała otwarciem sali rzeźby w ramach tej Galerii, jak również szeregiem dodatkowych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, w tym  przygotowaniami wystawy prac Tamary Łempickiej. Jestem przekonany, że  przyczynimy się do upowszechnienia wizerunku muzeum jako miejsca otwartego i przyjaznego dla publiczności, proponującego nowe, interesujące projekty. – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. 

Informacje dla zwiedzających:

Wystawa „XX + XXI. Rzeźba”

II piętro Gmachu Głównego MNK, al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

3 czerwca 2022 – część ekspozycji stałej „XX + XXI. Galeria Sztuki Polskiej”

poniedziałek: nieczynne

wtorek, piątek, sobota: 10.00–19.00

środa, czwartek, niedziela: 10.00–18.00

Kuratorka: Agata Małodobry

Koordynatorka: Katarzyna Stolarz

Projektanci aranżacji: Wzorro Design

 

Organizator: Muzeum Narodowe w Krakowie

Realizacja wystawy „XX+XXI Rzeźba”

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego

Patronat honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego

Mecenas Galerii Sztuki Polskiej XX i XXI wieku: PGE Polska Grupa Energetyczna

Mecenas Muzeum Narodowego w Krakowie: PZU

Partner Strategiczny Muzeum Narodowego w Krakowie: Totalizator Sportowy

Partnerzy promocyjni: AMS, KBF

Patroni medialni: RMF Classic, wyborcza.pl, Co jest grane 24, Szum, NN6T, Kraków Culture Karnet, TVP 3 Kraków.

Partner Muzeum Narodowego w Krakowie: WAWEL SA

 

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic