Wiślica: nowe Muzeum, nowa podziemna trasa zwiedzania

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, pod którego opieką znajduje się najbogatszy zespół zabytków Ponidzia, po czterech latach prac modernizacyjnych od 28 czerwca 2022 będzie na nowo dostępne do zwiedzania. Na turystów czeka unikatowy, ponad 150-metrowy, podziemny szlak łączący najważniejsze wiślickie artefakty.

Wiślica: nowe Muzeum, nowa podziemna trasa zwiedzania

Wiślica jest jedną z niewielu miejscowości w Polsce objętych całkowitą ochroną konserwatorską. W 2018 roku to jedno z najmniejszych miast w Polsce wyróżniono prestiżowym tytułem Pomnika Historii. Miejscowość powstała we wczesnym średniowieczu przy ważnym szlaku handlowym na Ruś. Po raz pierwszy pojawiła się w źródłach pisanych w Roczniku świętokrzyskim nowym pod rokiem 1079. Dziedzictwo Wiślicy predestynuje ją do czołówki najważniejszych miejsc w Polsce o charakterze historyczno-archeologicznym, stawiając ją na równi z Krakowem, Poznaniem czy Gnieznem.

Dzięki modernizacji Muzeum od czerwca tego roku można korzystać z nowej trasy podziemnej, łączącej, dotychczas odrębne, elementy ekspozycji muzealnej. Na turystów czeka nowoczesna wystawa, którą tworzą najważniejsze zabytki Wiślicy, dotychczas niepokazywane obiekty oraz interaktywne widowisko prezentujące relikty najstarszej romańskiej architektury na tle najdawniejszych dziejów Wiślicy.

Zwiedzanie rozpoczynamy w nowoczesnym pawilonie archeologicznym, zabezpieczającym pozostałości kościółka św. Mikołaja [?] – jednej z najwcześniejszych świątyń z tzw. serii kupieckiej, niegdyś ulokowanej bezpośrednio przy ważnym szlaku handlowym, biegnącym od Pragi aż na Ruś Kijowską. W podziemiach bazyliki mniejszej zachowały się natomiast relikty dwóch świątyń romańskich oraz najważniejszy zabytek Wiślicy, i jednocześnie jeden z najcenniejszych na świecie przykładów sztuki romańskiej, tzw. płyta orantów. Jest to ornamentowana posadzka krypty kościoła z połowy XII wieku, ufundowanego przez Kazimierza Sprawiedliwego. Prawdopodobnie to on wraz z rodziną wznosi oracje na jastrychowej płycie. Z drugiej kolegiaty romańskiej, potężnej, trójnawowej świątyni fundacji biskupów krakowskich, powstałej w XIII wieku, przetrwały do współczesności jedynie posadzka wykonana z emaliowanych płytek ceramicznych bogato zdobionych rozetami i fragmentarycznie zachowane mury.

W nowo otwartym Muzeum wyodrębniono miejsce dla zabytków specjalnie sprowadzonych do Wiślicy, a przede wszystkim wydobytych podczas prac archeologicznych prowadzonych w ramach modernizacji obiektu. W rezultacie możliwe stało się pokazanie historycznych poziomów budowlanych, wątków kamiennych i reliktów odsłoniętych obiektów, drobnych artefaktów archeologicznych w postaci ceramiki, sprzętów i narzędzi metalowych, numizmatyki, pochodzących z prac badawczych wokół kolegiaty. W muzeum wykorzystano najnowsze techniki wizualizacji obiektów, dzięki czemu zwiedzający zobaczą m.in. animację budowy bazyliki romańskiej i jej transformację do kolegiaty czy trójwymiarowe modele budowli i przedmiotów używanych przez naszych przodków od IX do XVI wieku. Duże wrażenie robi transparentny 19-metrowy ekran z wizualizacją poszczególnych części kompleksu wiślickiego. 

Co najważniejsze, przeprowadzone w ramach modernizacji prace konserwatorskie i budowlane pozwoliły zabezpieczyć skarby Wiślicy. Kompleks wyposażony jest w nowoczesne instalacje chroniące przed kradzieżą i zniszczeniem oraz inteligentny system wymiany powietrza i monitoring radiowy warunków mikroklimatycznych. W efekcie bezpieczeństwo zapewniono zarówno zabytkom, jak i zwiedzającym.  

Odwiedzając Wiślicę, nie sposób pominąć kolegiaty ufundowanej przez Kazimierza Wielkiego ok. 1350 roku. Nie stanowi ona części muzeum, ale jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury gotyckiej w Polsce. W jej wnętrzu kryją się cenne przykłady sztuki sakralnej, a najważniejszym z nich jest figura Matki Bożej Łokietkowej, w początkach XIV wieku podarowana mieszkańcom Wiślicy przez Władysława Łokietka. Do dziś możemy podziwiać w Wiślicy ogromny zespół autentycznych dóbr kultury materialnej, na których przykładzie widać zmiany zachodzące w Polsce, począwszy od wieku X do współczesności.

 

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy

plac Solny 35

tel. 730 729 200

 

Godziny otwarcia:

wtorek–piątek

10–18

 

sobota–niedziela

11–19

 

Niedziela – wstęp wolny do Muzeum

Zwiedzanie wyłącznie z przewodnikiem

 

Ceny biletów: indywidualny 20 zł, ulgowy 12 zł

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako Oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

 

Wartość projektu: 27 702 968,79 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 85% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 19 012 516,39 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 677 574,97 zł.

Dofinansowanie projektu ze środków Województwa Świętokrzyskiego: 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych, tj. 1 677 574,97 zł.

 

Mnki.pl

https://mnki.pl/wislica/pl/home

 

 

 

 

 

 

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic
Ankieta RMF Classic