ON AIR
od 18:00 zaprasza: Natalia Grzeszczyk

Kredyt hipoteczny – jak wybrać najtańszą ofertę przez Internet

Kredyt hipoteczny to obecnie jeden z najpopularniejszych sposobów finansowania zakupu mieszkań i domów. Aby wybrać ten najlepszy (czytaj: najniżej oprocentowany i najtańszy w aspekcie opłat dodatkowych), warto skorzystać z internetowej porównywarki kredytów Sortter.

Kredyt hipoteczny – jak wybrać najtańszą ofertę przez Internet

Kredyt hipoteczny – co to jest?

Według 3 art. ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami umowa o kredyt hipoteczny to umowa, w ramach której kredytodawca udziela konsumentowi kredytu, lub daje mu przyrzeczenie udzielenia kredytu zabezpieczonego hipoteką, lub innym prawem związanym z nieruchomością mieszkalną, lub przeznaczonego na sfinansowanie niezwiązanego z działalnością gospodarczą, lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego, lub jego utrzymania:

 • prawa własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, a także ich budowy lub przebudowy,
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
 • udziału we współwłasności budynku mieszkalnego, lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, lub udziału w nieruchomości gruntowej.

Kredyt hipoteczny to kredyt celowy przeznaczony na zakup domu lub mieszkania (na rynku pierwotnym lub wtórnym), którego zabezpieczeniem jest hipoteka na rzecz banku – kredytodawcy. Można wyróżnić kilka rodzajów kredytów hipotecznych: kredyt mieszkaniowy, kredyt budowlano – hipoteczny, kredyt konsolidacyjny, kredyt refinansowany, pożyczka hipoteczna.Mimo że powszechnie terminów kredyt hipoteczny i mieszkaniowy używa się zamiennie, to trzeba pamiętać, że kredyt hipoteczny to znacznie szersze pojęcie niż kredyt mieszkaniowy. Ten pierwszy pozwala na zakup różnego rodzaju nieruchomości, drugi zaś tylko na nabycie lokalu mieszkalnego. Jednak w praktyce procedury przyznawania tych kredytów w zasadzie się nie różnią, stąd może i taka wymienności pojęć w mowie potocznej.

Wspólnym elementem zarówno kredytu hipotecznego, jak i mieszkaniowego jest zabezpieczenie w postaci hipoteki. Kredytobiorca odpowiada swoim majątkiem obecnym i przyszłym oraz swoimi dochodami obecnymi i przyszłymi. Granicą roszczeń jest wartość hipoteki. Do niedawna można było uzyskać kredyt hipoteczny w obcej walucie, od roku 2013, czyli zmiany rekomendacji S przez Komisję Nadzoru Finansowego kredyty hipoteczne w Polsce mogą być udzielane w walucie, w której kredytobiorca pobiera wynagrodzenie. Rekomendacja to nic innego jak, sztywne przepisyokreślające ogólne warunki przyznawania kredytów hipotecznych. Jeden z nich dotyczy obliczania zdolności kredytowej. W przypadku okresu spłaty 35 lat dostępna kwota kredytu może zostać sztucznie obniżona o niemal 100 tys. zł. Ponadto ustawodawca zobowiązał banki do zachowania stałego poziomu oprocentowania przez okres przynajmniej 5 lat. To gwarancja, że w pierwszym okresie spłaty nie wzrosną raty kredytu. To cenne udogodnienie, ponieważ w początkowym okresie kredytobiorcy muszą się zmierzyć z wydatkami związanymi z urządzeniem domu czy mieszkania i wszelkie podwyżki mogłyby ich plany w tym zakresie zaburzyć.

Ile kosztuje kredyt hipoteczny?

Na całkowity koszt kredytu hipotecznego i wysokość raty składa się wiele elementów, nie wszystkie są wynikiem wewnętrznej polityki baku. Niektóre, jak choćby oprocentowanie zależy od ogólnej sytuacji ekonomicznej, a dokładnie od stawki bazowej WIBOR-3M. Przy wyborze kredytu warto zwrócić uwagę na najważniejsze czynniki, mające wpływ na jego cenę:

 • oprocentowanie kredytu,
 • kwota kredytu,
 • okres spłaty pożyczki,
 • harmonogram płatności - raty miesięczne, terminy płatności,
 • warunki pożyczkodawcy (prowizja za obsługę i realizację pożyczki, kara umowna, przedterminowa spłata pożyczki, tryb rozstrzygania sporów itp.).
  • LTV - wartość nieruchomości w stosunku do kwoty kredytu.

Przy wyborze kredytu mieszkaniowego nie można kierować się tylko oprocentowaniem. To jest ważny wskaźnik przy ocenie, aczkolwiek nie najważniejszy. Istotniejsza jest roczna stopa oprocentowania RRSO. Największe jednak różnice w kosztach kredytów wynikają ze strategii biznesowych banków. Trzeba pamiętać, że koszty dodatkowe banki mogę praktycznie ustalać dobrowolnie, i to robią. Wydawać by się mogło, że te opłaty nie mają wielkiego znaczenia, ale jednak. Przy bardzo zbliżonym oprocentowaniu (a tak jest obecnie), to koszty dodatkowe stanowią istotną różnicę między ofertami, dlatego, zanim podpiszemy umowę warto się przyjrzeć takim elementom kredytu, jak:

 • Prowizja za udzielenie kredytu – najczęściej kredytobiorca musi uiścić jednorazową opłatę. Jej wysokość uzależniona jest od sumy pożyczki.
 • Marża banku – to obok stopy referencyjnej kluczowy element oprocentowania, który ustala bank. Od marży zależy wysokość raty.
 • Prowizja w przypadku wcześniejszej spłaty – ten aspekt została niedawno uregulowany w przepisach. Banki mogą żądać dodatkowej opłaty za wcześniejsza spłatę tylko przez pierwszych 36 miesięcy. W praktyce banki odchodzą powoli od pobierania tej opłaty.
 • Ubezpieczenia – większość banków od kredytobiorcy wymaga zawarcia polisy na życie czy ubezpieczenia mieszkania (niekiedy nawet ubezpieczenie niskiego wkładu własnego, ubezpieczenie od utraty pracy czy ubezpieczenie od trwałej niezdolności do pracy). Ceny tych polis należy także uwzględnić przy ocenie kosztów kredytu.
 • Opłaty przed przyznaniem kredytu – najważniejsze to koszt notariusza, rzeczoznawcy czy wynagrodzenie pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Jeśli zaś chodzi o główny element kosztów, czyli oprocentowanie, to warto się zorientować czy będzie ono stałe, czy zmienne. To drugie, znacznie popularniejsze w kredytach hipotecznych, oznacza, że oprocentowanie kredytu będzie się zmieniać wraz ze zmianą stawki WIBOR. I choć obecnie stopy procentowe są na bardzo niskim poziomie, to nie wiadomo, jak będą się kształtowały za 5 czy 10 lat (wszystko zależy od koniunktury gospodarczej), a w takiej perspektywie należy patrzeć na kredyt hipoteczny. Stałe oprocentowanie, nieco rzadziej stosowane, ustalane jest na okres kilku lat. Dzięki temu klienci mogą uniezależnić się od zmian stóp procentowych. Ten wariant będzie mało opłacalny, w sytuacji, kiedy stopy są na bardzo niskim poziomie.

Koszt kredytu to jedno, a wysokość rat to drugie. Ich wysokość przy określonej sumie i okresie spłaty można sprawdzić w kalkulatorze kredytowym na stronie Sortter. Wysokość rat będzie zależała od wybranej opcji:

 • Raty równe – każdą ratę stanowi część kapitału i odsetki. W początkowej fazie większość raty stanowią odsetki, później te proporcje się zmieniają. Przy tej formie kredytobiorca zwiększa swoją zdolność kredytową, jednak całkowity koszt kredytu będzie wyższy niż w przypadku rat malejących.
 • Raty malejące –każda rata zawiera identyczną wartość kapitału. Z uwagi, że spłacamy szybciej faktyczny dług, spadają także odsetki, a co za tym i idzie, maleją raty. W tym wariancie koszty kredyty są nieco niższe, niż przy ratach równych. To opcja dla osób, które mają większy potencjał spłaty i mogą sobie pozwolić na początku na wyższe raty.

Sortter – porównywarka kredytów hipotecznych

Choć kredyt hipoteczny to najczęściej wieloletnie zobowiązanie, to nie należy się go bać. Wręcz odwrotnie, dzięki zakupowi nowego mieszkania czy domu, można zacząć nowy etap i cieszyć się pełnią życia. Aby jednak ta radość nie przerodziła się w gorycz czy złość, warto przed podpisaniem umowy przeanalizować wszystkie elementy mające wpływ na całkowity koszt kredytu i wysokość rat. To niełatwe zadanie, ponieważ wymaga nie tylko wiedzy, ale także czasu związanego z przestudiowaniem wielu propozycji i ich porównaniem. A tego ludzie młodzi i zapracowani najczęściej mają deficyt. A jeśli już mają czas, to zapewne chcieliby go spożytkować inaczej. Właśnie z myślą osobach, które nie mają czasu lub nie czują się na siłach, aby takie porównanie przeprowadzić samodzielnie, powstała internetowa porównywarka kredytów hipotecznych Sortter. Znajdziemy tam najważniejsze informacje dotyczące ofert kredytów największych banków w Polsce. W serwisie znajduje się także kalkulator kredytu hipotecznego, który pozwoli nam wybrać najdogodniejszy z naszego punktu widzenia okres spłaty. Zestawienie wszystkich danych o kredytach hipotecznych w jednym miejscu to nie do przecenienia pomoc. Ponadto wszystkie dane są na bieżąco aktualizowane.

Podsumowanie

Kredyt hipoteczny będzie naszym towarzyszem przez długie lata, dlatego lepiej wybrać takiego, który nie będzie nam i rodzinie uprzykrzał życia. Nie daj się zwieść reklamom, sam przestudiuj oferty w Internecie i wybierz najlepszą dla siebie ofertę. W końcu Ty lepiej wiesz niż bank, jakie masz plany, potrzeby i potencjał finansowy.