RMF Classic… romantycznie!

Słuchaj już dzisiaj od 10:00

Słuchaj, dzieweczko! - Ona nie słucha - To dzień biały! to miasteczko! Przy tobie nie ma żywego ducha. Co tam wkoło siebie chwytasz? Kogo wołasz, z kim się witasz? - Ona nie słucha.

Słucha, słucha… tylko nie mędrców od „szkiełka i oka”, a tych co mają serce i „patrzają w serce”. Bohaterka wiersza „Romantyczność” to jedna z tych czułych dusz, które w zbiorze „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza w roku 1822 zainicjowały romantyzm w polskiej literaturze.

Dwieście lat po premierze wspomnianego zbioru, a także w ramach „Roku romantyzmu polskiego”, przywołamy najlepsze romantyczne dzieła i największych romantyków, nie tylko zresztą polskich – poetów, malarzy, kompozytorów...

Biorąc też pod uwagę fakt, iż za najbardziej romantyczną porę roku uchodzi jesień - w jesiennej, romantycznej aurze weźmiemy na warsztat najlepsze romantyczne komedie. Z nich właśnie, podobnie jak z dzieł największych romantyków, zaczerpniemy pomysły na konkursowe zagadki. 

W każdej odsłonie konkursu (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 -12:30) Prowadzący będzie opowiadał o wybranym romantycznym twórcy, romantycznym dziele lub romantycznej komedii. Każdorazowo Prowadzący wyraźnie sformułuje pytanie obowiązkowe w danej edycji konkursu oraz wyznaczy pytanie dodatkowe, tzw. pytanie otwarte.

Aby dostać się do Finału, należy poprawnie udzielić odpowiedzi na pytanie obowiązkowe oraz możliwie najciekawiej udzielić odpowiedzi na pytanie otwarte. Odpowiedzi należy wpisywać poniżej. Na tej podstawie Prowadzący każdorazowo dokona wyboru Zwycięzcy danej edycji konkursu.

W telefonicznym Finale na antenie o 12:30 PROWADZĄCY przyzna ZWYCIĘZCY nagrodę główną w postaci albumu o romantycznych zakątkach Polski oraz zestaw romantycznych upominków RMF Classic. PROWADZĄCY może dodatkowo, według własnego uznania, przyznać nagrody dodatkowe w postaci drobnych upominków, płyt lub książek. 

Zapraszamy do zabawy!

Maksymalnie 1000 znaków.

 

Słuchaj RMF Classic i RMF Classic+ w aplikacji.

Pobierz i miej najpiękniejszą muzykę filmową i klasyczną zawsze przy sobie.

Aplikacja mobilna RMF Classic