Encyklopedia muzyki RMF Classic

Początkowa litera hasła w Encyklopedii:

POLIFONIA

polifonia [gr. ], rodzaj faktury () wynikający z występowania w utworze kilku niezależnych, lecz skoordynowanych ze sobą linii melodycznych, w przeciwieństwie do homofonii; także technika kompozytorska polegająca na prowadzeniu, zgodnie z regułami kontrapunktu, jednocześnie 2 lub więcej linii melodycznych. W historii muzyki eur. od momentu wprowadzenia wielogłosowości (koniec I tysiąclecia) powstawały różne rodzaje technik polifonicznych. Jedną z najstarszych jest powstała w średniowieczu technika cantus firmus, polegająca na dokomponowywaniu nowych linii melodycznych do melodii już istniejącej, branej początkowo z chorału, później z utworów świeckich, lub pochodzącej z inwencji kompozytora. Przez długi czas rozwoju p. na ogół istniała tendencja do powiększania liczby głosów. Typowym układem głosowym dla p. średniowiecznej był trójgłos tenoru, kontratenoru i tzw. triplum. W renesansie powstał czterogłos z podziałem na sopran, alt, tenor i bas. Od 2. ćwierci XVI w. coraz większe znaczenie zyskiwał pięciogłos, w 2. poł. XVI w. najczęstszy. Prócz niego pojawiały się układy o większej liczbie głosów (8-,12-, 16-, 24-, a nawet 32-głosowe). Koncepcja pisania na głosy przetrwała do XVIII w., kiedy w miejsce pojedynczych głosów zaczęto wprowadzać partie operujące całymi kompleksami brzmień. Jednocześnie zaznaczyła się tendencja do ograniczenia liczby realnych głosów, choć zwiększano liczbę partii. Pisanie na głosy utrzymywało się nadal w muzyce wokalnej (dzieła J.S. Bacha i G.F. Händla). W okresie klasycyzmu p. została zdominowana przez homofonię. P. odżyła pod wpływem tendencji neoklas. ( neoklasycyzm — Muzyka). Ze względu na wzajemny stosunek głosów (linii melodycznych) rozróżnia się p. imitacyjną ( kanon) i p. fugowaną, opartą na kontrapunktowaniu tematu, przedstawionego w jednym głosie, przez pozostałe głosy ( fuga). Rozwój p. imitacyjnej przypadł na okres średniowiecza, a p. fugowanej — na okresy renesansu ( przeimitowanie) i baroku (szczyt rozwoju w twórczości Bacha).

Encyklopedia muzyki PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN

Popularne hasła w Encyklopedii:

 • 13:06 Danny Elfman Mr. Peabody's Prologue
 • 13:09 Lana Del Rey Young And Beautiful
 • 13:14 Heitor Villa-Lobos Pierwsza część "Popularnej suity brazylijskiej"
 • zobacz cały repertuar »
 • Notowanie: 337, Sunday, 29 November 2020
 • 1
  John Powell
  Jak wytresować smoka 2
  Dragon Racing
 • 2
  Harry Gregson-Williams /...
  Mulan
  Loyal Brave True
 • 3
  Billie Eilish, Finneas...
  No Time To Die
  No Time To Die
 • Zobacz całe notowanie »
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2020 RMF Classic