Encyklopedia muzyki RMF Classic

Początkowa litera hasła w Encyklopedii:

MUZYKOLOGIA

muzykologia [gr. ], dyscyplina nauk., której przedmiotem jest muzyka we wszystkich swych przejawach. Rozróżnia się 3 podstawowe działy m.: 1) historię muzyki, 2) teorię muzyki (zwaną m. systematyczną), obejmującą teorię elementów konstrukcji dzieła muz., akustykę, fizjologię słyszenia, psychologię muzyki, estetykę muz., socjologię muzyki i instrumentologię, 3) etnografię (etnologię) muz., zw. też etnomuzykologią. Teoria muzyki była uprawiana już w starożytności (koncepcje kosmologiczne, tworzenie systemów muz. — w Chinach, Egipcie, potem w Grecji, gdzie działał Pitagoras i jego szkoła, Arystoksenos z Tarentu, Platon, Arystoteles, Klaudiusz Ptolemeusz), a także w średniowieczu (św. Augustyn, Boecjusz, Cassiodorus, Al-Farabi, Awicenna), kiedy wchodziła w skład 7 sztuk wyzwolonych. Od czasów renesansu teoria muzyki, oddalając się od średniow. spekulacji mat., wiązała się ściślej z praktyką muz. (G. Zarlino, J.Ph. Rameau, G. Tartini); rozwijały się badania akustyczne (V. Galilei, M. Mersenne, A. Werckmeister), a w okresie oświecenia — badania hist. (Ch. Burney), psychol. (ang. estetyka XVIII w.), folklorystyczne (J.G. Herder). W XIX w. na czoło wysunęły się badania hist.; z innych dyscyplin: akustyka rozszerzyła się o fizjologię słyszenia i psychologię muzyki (T. Lipps — badania nad istotą przeżycia muz.); estetyka zastąpiła metafiz. rozważania opisem dzieła muz.; zainicjowano kierunek socjol. (Ch. Lalo, P. Bekker, M. Weber); rozpoczęto prace nad systematyką zagadnień i dyscyplin m. (F. Chrysander, G. Adler, H. Riemann, E. Bücken). Od poł. XIX w. m. rozwijała się jako dyscyplina uniwersytecka, poszerzona na pocz. XX w. o etnografię muz. (m. porównawczą) — E. von Hornbostel, J. Ellis, R. Lach. Muzykologia w Polsce. Pierwsze katedry m. powstały: 1911 na Uniw. Jagiellońskim w Krakowie (Z. Jachimecki), 1912 na Uniw. Lwowskim (A. Chybiński), 1922 na uniw. w Poznaniu (Ł. Kamieński); w ośrodkach tych działali też: H. Opieński, A. Simon, J. Reiss, H. Windakiewicz, L. Bronarski, W. Gieburowski, S. Barbag. W latach międzywojennych pojawili się wychowankowie ośrodków: krak. i lwowskiego (B. Wójcik-Keuprulian, H. Feicht, H. Dorabialska, S. Łobaczewska, Z. Lissa, J.M. Chomiński, W. Poźniak, M. Sobieski), związani później z powstałymi po II wojnie świat. instytutami i katedrami m. na uniwersytetach: w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu (do 1952), Poznaniu (m. reaktywowana 1974) i Lublinie (KUL). Ponadto w Warszawie działają: od 1951 Zakład Historii i Teorii Muzyki przy Inst. Sztuki PAN oraz od 1968 katedra muzykologii w ATK (od 1999 Uniw. Kardynała Stefana Wyszyńskiego). Działalność nauk. rozwinęło pokolenie muzykologów wykształconych po II wojnie świat. (A. Czekanowska-Kuklińska, E. Dziębowska, Z. Helman, K. Morawska, A. Nowak-Romanowicz, I. Poniatowska, J. Sobieska, Z. Stęszewska, A. Szweykowska, L. Bielawski, M. Bristiger, A. Chodkowski, J. Gołos, S. Jarociński, W. Kamiński, T. Maciejewski, W. Malinowski, K. Michałowski, J. Morawski, K. Mrowiec, J. Patkowski, M. Perz, J. Pikulik, B. Pociej, P. Podejko, P. Poźniak, J. Prosnak, J. Stęszewski, Z. Szweykowski, M. Tomaszewski; z młodszego pokolenia: D. Jasińska, J. Paja-Stach, M. Piotrowska, B. Przybyszewska-Jarmińska, E. Witkowska-Zaremba, S. Żerańska-Kominek, A. Żurawska-Witkowska, S. Dąbek, M. Gołąb, Z. Skowron i in.). Poza instytutami nauk., uczelniami i szkołami muz. muzykolodzy działają w radiu (m.in. J. Weber, E. Obniska, A. Chłopecki, K. Lipka), telewizji, redakcjach czasopism ( Muzyka , Ruch Muzyczny , Muzyka 21, Canor ), wydawnictwach (Pol. Wydawnictwo Muz., Wydawnictwo Nauk. PWN, Wydawnictwa Szkolne i Pedag., Musica Iagellonica), firmach płytowych, teatrach operowych, filharmoniach, urzędach i instytucjach związanych z kulturą, fundacjach itp.

Encyklopedia muzyki PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN

Popularne hasła w Encyklopedii:

 • 23:46 Alexandre Desplat Make-up & Costume
 • 23:53 Anne-Sophie Mutter, John Williams Rey's Theme
 • 23:56 Wolfgang Amadeusz Mozart Koncert fortepianowy A-dur nr 23 (2)
 • zobacz cały repertuar »
 • Notowanie: 328, Sunday, 20 September 2020
 • 1
  Harry Gregson-Williams /...
  Mulan
  Loyal Brave True
 • 2
  John Powell
  Jak wytresować smoka 2
  Dragon Racing
 • 3
  Alan Silvestri
  Forrest Gump
  Suita
 • Zobacz całe notowanie »
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2020 RMF Classic