Encyklopedia muzyki RMF Classic

Początkowa litera hasła w Encyklopedii:

MISSA PRO DEFUNCTIS —REQUIEM

Maciejewski Roman, Missa pro defunctis —Requiem , utwór R. Maciejewskiego ukończony 1959. Nad zakrojonym na wielką skalę dziełem „poświęconym ofiarom wojny wszechczasów” pracował od końca lat 40. w Szwecji, Szkocji, a od 1951 roku w Stanach Zjednoczonych. Requiem jest głównym dziełem Maciejewskiego, summą jego dokonań. Wprawdzie kompozytor nawiązuje w nim do muzyki klasyków XX wieku: I. Strawińskiego, F. Poulencka, C. Orffa, K. Szymanowskiego, a nawet sięga głębiej w historię, do twórczości J.S. Bacha (np. w monumentalnej, mistrzowsko napisanej potrójnej fudze), lecz w żadnym wypadku nie można zarzucić mu epigonizmu czy wtórności. Muzyka Requiem stanowi raczej syntezę dotychczasowych osiągnięć muzyki eur. niż ich ślepe naśladownictwo. Synteza dokonuje się w zakresie takich tradycyjnych podstawowych wartości, jak melodia, rytm i harmonia. „Styl i środki muzyczne użyte w Requiem — deklaruje się kompozytor — stoją w ścisłym związku z ideologicznym założeniem oraz uniwersalnym, ogólnoludzkim charakterem tego dzieła, w którym starałem się zwrócić do jak najszerszych kręgów słuchaczy, pobudzając ich wyobraźnię i wrażliwość odbiorczą już w pierwszym słuchaniu oraz unikając wszelkich prób szukania nowych, eksperymentalnych środków muzycznych lub użycia problematycznych jeszcze zdobyczy muzyki awangardowej, dostępnej dla raczej ograniczonego koła słuchaczy [...]. Requiem poświęcone jest ofiarom ludzkiej niewiedzy, w pierwszym zaś rzędzie pamięci poległych w wojnach wszech czasów. Wykluczyłem już w samym założeniu mego Requiem możliwość użycia tego dzieła dla kościelnych celów liturgicznych, przeznaczając atmosferze liturgii obrzędowej rolę elementu składowego w całokształcie dzieła, którego tekst został zinterpretowany w muzyce czystej w ścisłej zależności od treści i charakteru słowa. Użycie monumentalnej formy w Requiem wydawało się dla mnie środkiem najbardziej odpowiednim dla wyrażenia rzeczy dla człowieka najważniejszych i najistotniejszych” (cytat za: J. Cegiełła Szkice do autoportretu polskiej muzyki współczesnej. Rozmowy z kompozytorami 1976).

Encyklopedia muzyki PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN

Popularne hasła w Encyklopedii:

 • 03:50 Daniel Hope, Ludovico Einaudi Passaggio
 • 03:54 Franz Schubert III Symfonia D-dur (4)
 • 04:00 Barnaby Taylor Heartlands
 • zobacz cały repertuar »
 • Notowanie: 296, Sunday, 10 November 2019
 • 1
  John Barry
  Tańczący z wilkami
  The John Dunbar Theme
 • 2
  John Barry / Shirley Bassey
  Goldfinger
  Goldfinger
 • 3
  Cecilla Krull
  Dom z papieru
  My Life Is Going On
 • Zobacz całe notowanie »
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2019 RMF Classic