Encyklopedia muzyki RMF Classic

Początkowa litera hasła w Encyklopedii:

ARS NOVA

ars nova [łac., sztuka nowa ], okres w dziejach muzyki eur., obejmujący XIV w.; jego nazwa, wzięta z tytułu traktatu muz. Philippe’a de Vitry (ok. 1325), podkreślała zauważoną przez współczesnych odrębność nowej muzyki wobec dawniejszej ( ars antiqua); w okresie tym, dzięki uściśleniu pojęcia konsonansu i dysonansu, zaczęto inaczej pojmować zjawiska harmoniczne; aczkolwiek nadal panowała polifonia linearna (na ogół ignorująca powstające współbrzmienia), formułowano pierwsze zasady kontrapunktu (Johannes de Muris), dotyczące zwłaszcza imitacji i kanonu; wprowadzono precyzyjniejszą miarę wartości rytmicznych (menzura), czemu towarzyszyło wykształcenie się notacji menzuralnej (skomplikowana rytmika, wyrażająca się w tzw. notacji fr., dała niektórym badaczom podstawę do wyodrębnienia, pod nazwą ars subtilior, późnej fazy okresu a.n., 1377–ok. 1420). W okresie a.n. zaczęto opracowywać polifonicznie części stałe mszy, dominowała jednak muzyka świecka, kultywowana przede wszystkim w ośrodkach fr. i wł.; z nowych form muz. wykształciły się w ośrodku fr., repezentowanym przez twórczość muz. Guillaume’a de Machaut i myśl teoret. Philippe’a de Vitry, ballada, rondeau i virelai; we Włoszech, gdzie tworzyli Jacopo da Bologna, później F. Landino — madrygał i caccia; z form dawniejszych kultywowano motet, zwłaszcza jego odmianę izorytmiczną (opartą na jednej, powtarzanej wielokrotnie figurze rytmicznej). Na zachodzące w ówczesnej muzyce przemiany stylistyczne i powstające różnice gatunkowe zwrócił uwagę fr. teoretyk, Johannes de Grocheo; w swym traktacie (ok. 1300) wydzielił m.in. muzykę świecką jednogłosową, wielogłosową i kośc. (liturgiczną).

Encyklopedia muzyki PWN © Wydawnictwo Naukowe PWN

Popularne hasła w Encyklopedii:

 • Notowanie: 286, Sunday, 23 June 2019
 • 1
  Daniel Bloom / Leszek...
  Słodki koniec dnia
  Poetessa
 • 2
  Elton John
  Król lew
  Can You Feel The Love Tonight
 • 3
  Lady Gaga / Bradley Cooper
  Narodziny gwiazdy
  Shallow
 • Zobacz całe notowanie »
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu. Polityka Cookies. Prywatność. Copyright © 2019 RMF Classic